CZ EN DE

Informace o Reseller hostingu

Tento program je vhodný pro ty, kteří si přejí prodávat kvalitní hostingové služby vlastním klientům. Je to perfektní řešení pro Web designéry a vývojáře, prodejce webhostingu, Internetové konzultanty, a každého jednotlivce i firmu, kteří potřebují udržovat více domén.
Administrace uživatelských účtů byla navržena tak, že společnost PIPNI zůstavá vždy vůči klientům resellera neviditelná. Znamená to, že webhostingové služby může reseller prodávat za jím stanovených obchodních podmínek, zajišťovat nezávisle doplňkové služby a technickou podporu. Reseller má vždy 100% kontrolu nad příjmy za hostingové služby i svými klienty.
Reseller po uzavření smlouvy získá přístup do vlastní rozšířené administrace, ve které může spravovat jím registrované domény. U každé jím administrované domény může reseller svým vlastním klientům individuálně omezovat přístup do administrace určitých služeb (FTP, databáze apod.), měnit limit přenesených dat (trafik) a obsazené místo.
Cena je stanovena jako násobek počtu užívaných domén se sazbou v dosaženém hostingovém programu v příslušném platebním období. Pokud není dohodnuto jinak, platebním obdobím je běžný kvartál resp. měsíc, přičemž úhrada za příslušnou službu se provádí na začátku fakturačního období na základě zálohové faktury. Po její úhradě obdrží reseller daňový doklad. Pokud se reseller v určitém platebním období přesune počtem domén do vyšší či nižší cenové sazby, nebude za toto období cena změněna. Tato cena nebude změněna ani při zvýšení či snížení počtu domén v rámci využívaného reseller programu. Cena za službu bude upravena tudíž až v následujícím fakturačním období. První platební období nabízime zdarma, kvůli postupnému převodu domén.
Při stanovení počtu domén pro zařazení do příslušného reseller programu má klientská doména PROFI koeficient 1 a domena BUSINESS koeficient 2 (počításe tedy jako 2 domeny PROFI)a domena VIP koeficient 4. Reseller může zvolit libovolnou kombinaci programů PROFI, BUSINESS nebo VIP.

Ceník Reseller webhostingu

NEW BRONZE SILVER GOLD PLATINUM DIAMANT TITAN CARBON URAN
Počet domén > 0 > 10 > 25 > 50 > 75 > 100 > 250 > 500 > 1000
Měsíčni cena za hosting domény bez / s DPH 90 CZK
108.9 CZK
90 CZK
108.9 CZK
80 CZK
96.8 CZK
70 CZK
84.7 CZK
60 CZK
72.6 CZK
50 CZK
60.5 CZK
40 CZK
48.4 CZK
30 CZK
36.3 CZK
20 CZK
24.2 CZK

Příplatkové služby

Vlastní IP adresa50 CZK / 61 CZK měsíčně
SSL Standart certifikát500 CZK / 605 CZK ročně
SSL Wildcard certifikát2 000 CZK / 2 420 CZK ročně