CZ EN DE

Ochrana osobních údajů

Společnost PIPNI s.r.o., poskytovatel dlouhodobě ověřených bezpečných hostingových řešení a služeb (dále jen "Poskytovatel"), plně respektuje soukromí jednotlivců a oceňuje důvěru svých zákazníků, spotřebitelů, obchodních partnerů a dalších. Údaje, které jsou shromažďovány, jsou používány a zveřejňovány poskytovatelem v souladu se zákony zemí, ve kterých podniká. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem c. 101/2000 Sb. popř. směrnicí Evropské unie EU 95/46/ES, o ochraně osobních údajů. Prioritou poskytovatele je dodržování nejvyšších etických standardů v jeho obchodních praktikách.
Při shromažďování údajů jsou prováděny přiměřené kroky k tomu, aby bylo zajištěno, že osobní údaje jsou relevantní pro jejich zamýšlené použití, přesné, úplné a aktuální. Tyto osobní údaje jsou využity za účelem realizace objednaných služeb (např. registrace domén) a ke komunikaci. Osobní údaje jsou v systémech poskytovatele zpracovávány tudíž pouze způsobem, který je v souladu s účelem, pro který byly shromážděny nebo následně autorizovány jednotlivcem. Poskytovatel si vyhrazuje právo s využitím těchto údajů klienty informovat o připravovaných aktivitách, nových službách, akčních nabídkách apod. Poskytovatel se zavazuje, že získané osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně, vyjma případů, kdy jsou tyto údaje potřebné pro registraci domén 2. úrovně a musí být postoupeny v nezbytném rozsahu do systémů příslušných registrátorů. Poskytovatel je povinnen předat jakékoliv osobní údaje a informace o provozu souvisejících služeb, vč. Vašich osobních údajů, orgánum činným v trestním řízení.
Registrace údajů v systémech poskytovatele znamená souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a skutečnost, že tato data jsou poskytována dobrovolně.